Prace w Komitetach PKN

Miło nam poinformować, iż członkowie PU Polska uczestniczą w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w czterech Komitetach Technicznych:

  • KT 179 ds. Ochrony Cieplnej budynków
  • KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
  • KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
  • KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie