WALNE ZGROMADZENIE PU POLSKA

19 CZERWCA 2019

W dniu 19 czerwca 2019 roku w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków. W trakcie spotkania podsumowano realizację planu działań na 2019 rok oraz podjęto nowe plany na rok 2020. Ponadto podjęto szereg uchwał organizacyjnych.