WALNE ZGROMADZENIE PU POLSKA

28 WRZEŚNIA 2018

W dniu 26 września 2018 roku w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków. W trakcie spotkania podsumowano realizację planu działań na 2018 rok oraz podjęto nowe plany na rok 2019. Ponadto podjęto szereg uchwał organizacyjnych.