Walne Zgromadzenie PU Polska

6 PAŹDZIERNIKA 2017

W dniu 04 października 2017 roku w Strykowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe działania Związku. Przedmiotem dyskusji były też plany działań na rok 2018. Podjęto też szereg uchwał organizacyjnych.