WALNE ZGROMADZENIE PU POLSKA

7 PAŹDZIERNIKA 2020

W dniu 07 października 2020 roku w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków. W trakcie spotkania podsumowano realizację planu działań na 2020 rok oraz podjęto nowe plany na rok 2021. Ponadto podjęto szereg uchwał organizacyjnych.