WALNE ZGROMADZENIE PU POLSKA

20 CZERWCA 2022

W dniu 20 czerwca 2022 roku w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków. W trakcie spotkania podsumowano realizację planu działań na 2022 rok oraz podjęto nowe plany na rok 2023. Ponadto podjęto szereg uchwał organizacyjnych.