WALNE ZGROMADZENIE PU POLSKA

22 CZERWCA 2023

W dniu 22 czerwca 2023 roku w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków. W trakcie spotkania podsumowano realizację planu działań na 2022 rok oraz podjęto nowe plany na rok 2023. Ponadto podjęto szereg uchwał organizacyjnych.