WALNE ZGROMADZENIE PU POLSKA

30 CZERWCA 2021

W dniu 30 czerwca 2021 roku w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków. W trakcie spotkania podsumowano realizację planu działań na 2021 rok oraz podjęto nowe plany na rok 2022. Ponadto podjęto szereg uchwał organizacyjnych. Wybrano na kolejną kadencję Zarząd ora Komisję Rewizyjną bez zmian osobowych.