Zgromadzenie Założycielskie

17 LISTOPADA 2016

W dniu 16 listopada 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Założycielskie związku PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji z siedzibą w Warszawie. W Zgromadzeniu Założycielskim udział wzięło 10 podmiotów będących pracodawcami w branży płyt warstwowych i materiałów termoizolacyjnych. W trakcie spotkania odbyło się:

  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu,
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,
  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu,
  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

Członkowie-Założyciele omówili również plany i oczekiwania odnośnie funkcjonowania Związku oraz jego roli w kształtowaniu postrzegania izolacji poliuretanowych.