Zmiany w Zarządzie PU Polska

4 PAŹDZIERNIKA 2017

W dniu 4 Października 2017 roku Walne Zgromadzenie PU Polska przyjęło rezygnację Pana Wojciecha Prusa z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie powołano Pana Artura Krzywulskiego (Kingspan) do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.