Zmiany w Zarządzie PU Polska

26 WRZEŚNIA 2018

W dniu 26 września 2018 roku Walne Zgromadzenie PU Polska przyjęło rezygnację Pana Roberta Nowakowskiego z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie powołano Pana Marka Dzikiewicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.